Miristinska kiselina

Miristinska kiselina (tetradekanoinska kiselina) je široko zastupljena zasićena masna kiselina sa molekulskom formulom CH3(CH2)12COOH. Miristat je so ili estar miristinske kiseline.

Miristinska kiselina
Myristic acid.png
Općenito
Hemijski spoj Miristinska kiselina
Druga imena Tetradekanska kiselina
Molekularna formula CH3(CH2)12COOH
CAS registarski broj 544-63-8
Osobine1
Molarna masa 228.37092
Agregatno stanje čvrsto na
Gustoća 0,8622 g/cm3
Tačka topljenja 54,4 °C[1]
Tačka ključanja 250,5 °C na 100 mmHg
Pritisak pare 7,0·10-5 Pa (298 K)[2]
Rastvorljivost nerastvorljiva u vodi
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Miristinska kiselina je dobila ime po oraščiću Myristica fragrans. Puter oraščića sadrži 75% trimiristina, triglicerida miristinske kiseline. Osim orašćiča, miristinska kiselina je također prisutna u ulju palmine košpice, kokosovom ulju, mliječnim masnoćama i u manjoj meri u mnogim drugim životinjskim masnoćama.[1] Ona je također sastojak spermacetina, kristalne frakcije ulja ulješura.

Ester izopropil miristat se koristi u kozmetici i topičkim medicinskim preparatima gdje je poželjna dobra apsorpcija kroz kožu.

Redukcija miristinske kiseline proizvodi miristil aldehid i miristil alkohol.

LiteraturaUredi

  1. ^ a b "Lexicon of lipid nutrition (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 73 (4): 685–744. 2001. doi:10.1351/pac200173040685.
  2. ^ C.D. Cappa, E.R. Lovejoy, A.R. Ravishankara: Evaporation Rates and Vapor Pressures of the Even-Numbered C8−C18 Monocarboxylic Acids u J. Phys. Chem. A 112 (2008) 3959–3964