Kriva munara u Pridvorcima

U selu Pridvorci, kod Gornjeg Vakufa se nalazi džamija sa munarom koja za razliku od drugih munara nije vertikalna, nego nagnuta za nekoliko stepeni u odnosu na normalu, što vrh munare čini pomjerenim za 10-15 cm.

Tokom 1993. HVO je gađao džamiju granatama, od čega je munara pogođena sa dva projektila iz maljutke od čega su na munari ostale dvije rupe, jedna ispod prve šerefe, a druga između dvije šerefe, što je prouzrokovalo naginjanje munare prema sjeveru za 25 stepeni. Munara je tako ostala nagnuta sve do 2006. kada su je pokušali ispraviti vojnici EUFOR-a, tako što su munaru opasali sajlom koju su zakačili za tenk koji je uspio smanjiti nagib, ali ne upotpunosti. Tako je i danas munara u Pridvorcima ostala kriva za nekih 10-15 cm.