Kompozicija

Kompozicija je raspored i odnos dijelova neke cjeline.

Ona je i subjektivan stav autora prema stvarnosti ili njegova motrišta. Kompoziciju uvjetuju: materijal kojim oživljavamo tu kompoziciju, karakter i veličina plohe, koncepcija ili ideja, likovni elementi, likovna načela.

LiteraturaUredi