Kombi

Kombinirano vozilo (kombi) je cestovno vozilo na motorni pogon sa dva para kotača smještenih jedan iza drugog. Karakteristike vozila su da se može po potrebi koristiti za prijevoz putnika i tereta, sjedala mu se lahko vade i/ili postavljaju.

Po vrsti tovarnog prostora se mogu podijeliti na zatvorene i otvorene (koji imaju iza putničke kabine prostor za teret).

Po namjeni se mogu podijeliti na vozilo za prijevoz manjih grupa od petnaestak ljudi i dostavno vozilo za prijevoz veće količine manjih robnih artikala, poput namirnica ili kućanskih aparata, ali i manje količine većih, poput namještaja.