Kategorija:Osuđenici Haškog tribunala

U ovoj su kategoriji osobe koje su osuđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.