Katalog poštanskih maraka

Katalog poštanskih maraka je pregled do sada svih izdanih poštanskih maraka u jednom području, državi ili regionu.

Katalozi su najčešće podijeljeni po državama i svaka marka pored rednog broja, posjeduje niz drugih osobenosti koje su definirane po filatelističkim standardima. Pored datuma izdavanja, tipa marke, kvaliteta tiska, vrste papira, vodenog žiga, nominalne vrijedosti marke, fotografije i kratkog opisa u katalogu se nalazi i cijena marke u raznim varijantama: bez žiga, dakle nova marka, sa žigom, marka na koverti itd. Vrijednost se svake godine mijenja i katalozi su osnova za razmjenu, kao i prodaju i kupovinu maraka na tržištu.

Izdavači katalogaUredi

Na njemačkom jezikuUredi

Na engleskom jezikuUredi

Na francuskom jezikuUredi

Na italijanskom jezikuUredi

Na drugim jezicimaUredi