Jugoslaveni

(Preusmjereno sa Jugoslaven)

Jugoslaveni su sedmi narod Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Priznati su kao posebna popisna kategorija na popisu stanovništva 1961. godine. Kao Jugoslaveni su se izjašnjavali pripadnici različitih naroda i narodnosti, koji su živjeli u SFRJ. Ovakvo nacionalno izjašnjavanje je predstavljalo drugačiji oblik nacionalne samoidentifikacije, od onog koji je bio dominantan u tadašnjoj Jugoslaviji. Dakle, nacionalna pripadnost se u ovom slučaju radije identifikovala sa državljanstvom, nego sa etničkim porijeklom.

Ovakvo nacionalno izjašnjavanje je kulminiralo na popisu stanovništva 1981. godine, kada je u Jugoslaviji popisano čak 1.219.000 Jugoslavena, poslije čega se broj pripadnika ove nacije smanjuje. Pošto su se kao Jugoslaveni najviše izjašnjavali pripadnici južnoslavenskih nacija (Srbi, Hrvati i Bošnjaci), ovu naciju možemo također smatrati južnoslavenskim narodom.

Prema popisu stanovništva iz 1981. godine, najveći broj Jugoslavena je živio u Srbiji (36%) i Bosni i Hercegovini (26%).

Također pogledajte

uredi