Josip Vidmar

Josip Vidmar (Ljubljana, 14. oktobra 1895 - Ljubljana, 11. aprila 1992), kritičar, esejista, dramaturg, akademik, sudionik Narodnooslobodilačke borbe, društveno-politički radnik SFR Jugoslavije i SR Slovenije i junak socijalističkog rada. Od aprila 1945. do marta 1953. godine vršio je funkciju predsjednika Prezidija NR Slovenije.

Njegov stariji brat Milan bio je jedan od uspješnijih jugoslavenskih i svjetskih šahista.

Vanjski linkoviUredi