Ibrahim Halilović (muftija)

Hadži Ibrahim-efendija Halilović, muftija Banjalučki je bio muftija Bosanske krajine i Banje Luke kao njenog središta od 1989 do 1998. Cijeli svoj radni vijek je službovao u Banjoj Luci, a Ferhadija mu je bila prva i posljednja džamija u kojoj je predvodio džemat od 1967. godine, do njenog rušenja.

Rođen je 24. juna 1940 u Brnjiku u blizini Tuzle. Bio je viši imam i profesor arapskog jezika i literature kad je promovisan za muftiju Banjalučkog u vrijeme kad su u Bosni i Hercegovini bile samo 4 muftije.

Kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini odlučio je da ostane u Banjoj Luci sa svojom suprugom Eminom. U to vrijeme muslimansko stanovništvo Banjaluke je bilo pod velikim napadima i većina muslimana je morala napustiti Banja Luku. Sve Banjalučke džamije su bile srušene do 1994 godine. Efendija Halilović je u to teško vrijeme radio sa biskupom Komaricom koji je također ostao u gradu na pomaganju muslimanskog i hrvatskog stanovništva koje je bilo sistematski zlostavljano.

I pored napada i prijetnji na njegov lični život efendija Halilović i dalje se nadao da će se svi Bošnjaci i Hrvati vratiti u Banja Luku i obnoviti grad. Bio je veoma duševan čovjek a izuzetnom voljom za oproštenje. Hadži Ibrahim ef. Halilović je živio 52 godine. Preminuo je 20. jula 1998. godine. Dobitnik je Pax Christi Internacionalne Nagrade za Mir 1996 godine.