Husein Džanić

Husein Džanić, (Mala Kladuša, 19. septembar 1933), bosanski hemičar. Umro je 20.decembra1994. godine u Zagrebu na groblju Miroševac.

Srednju tehničku školu završio u Velenju, hemiju diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1964.

Doktorirao na Zagrebačkom univerzitetu 1974. godine tezom Prilog poznavanju hemije metalohelata poliokso spojeva na Tehnološkom fakultetu.

Radio kao srednjoškolski i profesor u Velikoj Kladuši. Predavao hemiju na Pedagoškoj akademiji u Petrinji i Višoj zrakoplovnoj školi u Zagrebu gdje je postao redovni profesor. Zatim kao redovni profesor predaje na Fakultetu saobraćajnih nauka.

Kao naučnik svoju karijeru realizuje u sklopu područja istraživanja polioksospojeva, metalohelata i metalohelatnih polimera.

Bavi se hemijskim inženjeringom, naročito u području metalo-organske hemije i prehrambeno-hemijske tehnologije, te saobraćajne ekologije. Njegova nećakinja je Nives Džanić Jurman.

BibliografijaUredi