Hidroelektrana Salakovac

Hidroelektrana Salakovac smještena je na obali rijeke Neretva, uz magistralni put SarajevoMostar, (15 km uzvodno od Mostara). Izgradnja hidroelektrane trajala je od početka 1977. godine do decembra 1981. godine.[1] Uključena je u elektroenergetski sistem sa 220 kV dalekovodima: HE „Salakovac- Kakanj“ i HE „Salakovac – Mostar 3“.

Karakteristike

uredi

Akumulacija i brana

uredi

Elektrana je pribranska s betonskom gravitacionom branom visine 70 m, u kanjonskom dijelu toka Neretve, koji izgrađuju karbonatne stijene mezozoika, na kojima se nalaze naslage diluvijalnih tvorevina fluvijalnog porijekla. Fundiranje je urađeno direktno na stijeni. Glavna bučnica je smještena neposredno uz mašinsku halu i ima dužinu od 102 m.

Akumulacija je ukupne zapremine 68,00x106 m3 i prostire se dužinom od oko 20 km od brane u naselju Salakovac do odvodnih kanala HE Grabovica. Akumulacija je izduženog oblika sa izrazito malom širinom, tako da se uglavnom nalazi u kanjonu Srednje Neretve.

 • Dužina brane u kruni 230 m
 • Dužina brane u temelju 74 m
 • Širina brane u kruni 8,20 m
 • Širina brane u temelju 52,00 m
 • Visina od dna riječnog korita 52,00 m
 • Zapremina tijela brane 249.300 m3
 • Temeljni ispust je smješten u lijevom boku brane
 • Instalirane snage - 210 MW ( tri agregata s Kaplanovim turbinama).
 • Prosječna godišnja proizvodnja – 414 GWh

Objekti za evakuaciju velikih voda i pražnjenje akumulacije

uredi
 • Prelivi u bučnicu
 • Temeljni ispust
 • Oprema za smanjenje negativnih uticaja na okolinu
 • Sistem tehničkog osmatranja hidrotehničkih objekata i neposredne okoline. Program tehničkog osmatranja brana, tla i objekata u području brane i akumulacije utvrđuje se za svaku godinu posebno za nepredviđene pojave: zemljotresi, klizanja tla, nagli i veliki dotoci u akumulaciju, visoki vodostaji, povećana procurivanja i zamućivanje procjednih voda, prekoračenja graničnih veličina deformacija.

Uticaj na okolinu

uredi

Izgradnjom akumulacije (i svake druge), poremećena je autentična ekološka ravnoteža u tom djelu sliva Neretve, dijelom već u fazi izgradnje, a zatim više poslije njenog formiranja. Ti uticaji su na:

 • Hidrološki režim rijeke Neretve,
 • Kvalitet površinskih i podzemnih voda,
 • Degradaciju i stabilnost tla,
 • Mikroklimatske karakteristike,
 • Priobalnu floru,
 • Akvatične organizme,
 • Sigurnost i moguće rizike za stanovništvo i kvalitet okoline u slivu,
 • Buku vibracije i elektromagnetnu radijaciju,
 • Kvalitet podzemnih i površinskih voda,

Hidroelektrana je obavezna da svoju djelatnost dovede do okolinske podobnosti, odnosno usaglašavanja sa standardima zaštite okoline.

Reference

uredi
 1. ^ "HE Salakovac". Arhivirano s originala, 19. 6. 2015. Pristupljeno 24. 3. 2017.