Grbovi kantona Federacije Bosne i Hercegovine

Grbovi kantona Federacije BiH

Ovo je spisak grbova kantona Federacije Bosne i Hercegovine.

Bosansko-podrinjski kantonUredi

 
Grb Bosansko-podrinjskog kantona

Grb Bosansko-podrinjskog kantona je okomito raskoljen u žutom s tri plavim obrubljene peterokrake zvijezde, te u plavom zlatni ljiljan iznad pet žutih valovitih linija.

Hercegovačko-neretvanski kantonUredi

 
Grb Hercegovačko-neretvanskog kantona

Grb Hercegovačko-neretvanskog kantona je u zlatno obrubljenom štitu na tamno plavom tri srebrne valovite linije i u svijetloplavom zaglavlju deveterokraka zlatna zvijezda. Deveterokraka zvijezda označava devet općina u kantonu.

Kanton 10Uredi

 
Neustavni grb Kantona 10

Kanton 10 nema zvanični grb. De facto, koristi se neustavni grb kantona. Do 1998. godine, grb Livanjskog kantona je predstavljan kao varijacija hrvatskog grba, na malo drugačijem štitu i sa zlatnim tropletom u vrhu. Također, odlukom Ustavnog suda Federacije od 20. novembra 1997. i 19. februara 1998.[1] proglašena neustavnom i poništena. Od tada u upotrebi de facto.

Kanton SarajevoUredi

 
Grb Kantona Sarajevo

Grb Sarajevskog kantona usvojen je 1999. godine, vrlo brzo nakon prethodnog, vertikalno razdjeljen na tamno plavo i bordo crveno, s devet osmerokrakih zlatnih zvijezda koje predstavljaju općine u kantonu, i s bijelom rozetom koja je sastavljena od ukrasa sa sarajevske katedrale, i od zvekira sa Svrzine kuće.

Posavski kantonUredi

 
Grb Posavskog kantona

Grb sadrži hrvatsku šahovnicu kao znak hrvatske većine, te kosu gredu s dva zlatna ljiljana kao znak Bošnjaka, te kao veza sa srednjovjekovnom bosanskom državom. U dnu je prikaz rijeke Save, glavnog resursa u području i rijeke po kojoj je područje i dobilo ime (Posavina, naravno, znači područje uz Savu).

Srednjobosanski kantonUredi

 
Grb Srednjobosanskog kantona

Grb Srednjobosanskog kantona je vodoravno razdijeljen srebrnim prikazom planina Vranice i Vlašića s tri valovite prave niti ispod, zaglavlje je raskoljeno lijevo u crveno i srebrno s tri šesterokrake zvijezde u liniji, srebrnom u crvenom polju i dvije plave u bijelom, podnožje je raskoljeno desno u srebrno i zeleno s maslinovom grančicom preko oba plavom u srebrnom polju i srebrnom u zelenom.

Tuzlanski kantonUredi

 
Grb Tuzlanskog kantona

Novi grb Tuzlanskog kantona prikazuje plavo nebo sa zvijezdama iznad zelenog, crnog i bijelog zakrivljenog polja koji predstavljaju vegetaciju te rudno bogatstvo kraja - ugalj i so.

Unsko-sanski kantonUredi

 
Grb Unsko-sanskog kantona

Grb Unsko-sanskog kantona je štitastog oblika. U plavom štitu nalaze se bijele zidine s ulazom i puškarnicama, iznad njih tri zlatne osmerokrake zvijezde koje predstavljaju tri konstitutivna naroda i osam općina Unsko-sanskog kantona, a ispod dvije uvijene trake, koje simboliziraju rijeke Unu i Sanu. Štit je obrubljen bijelim u zlatnom okviru.

Zakon o upotrebi grba Unsko-sanskog kantona je donešen na 9. sjednici održanoj 28. jula 1997. godine. Original grba se čuva kod Predsjednika kantona i prema njemu se vrši oblikovanje grba i zastave kantona.[2]

Upotreba grbaUredi

Grba kantona se upotrebljava:
- u sastavu pečata kantona u skladu sa zakonom o pečatu USK,
- u službenim prostorijama i natpisima na zgradama gdje su smješteni organi kantona i općinski organi na području kantona,
- u objektima kojima se obilježava granica Bosne i Hercegovine na dijelu područja kantona kojim se proteže granica,
- na uniformama pripadnika kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova,
- u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Grba kantona se može upotrebljavati i na:
- zgradama u kojim su smještene jedinice, ustanove, komande i štabovi vojske FBiH na području kantona, kao i u svečanim prostorijama tih zgrada,
- prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i dr.) na kojima kanton učestvuje ili je reprezentovan u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova,
- na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sličnim aktima koje koristi predsjednik kantona, predsjednik skupštine kantona, predsjednik vlade kantona, ministri i drugi funkcioneri kantona,
- i u nekim drugim slučajevima koji nisu u suprotnosti zakona.

Ako se grb kantona ističe na području kantona zajedno sa grbom Bosne i Hercegovine i grbom FBiH grb Bosne i Hercegovine se nalazi u sredini, grb Federacije Bosne i Hercegovine sa lijeve strane, a grb kantona se nalazi sa desne strane gledano s prijeda. Ako se grb kantona isitče na području kantona zajedno sa jednim ili više domaćih ili stranih grbova istog ili nižeg ranga, grb kantona se nalazi na počasnom mjestu, i to:
- u sredini kruga gledano s prijeda, ako su druga obilježja poredana u krug,
- u sredini polukruga gledano s prijeda, ako su druga obilježja poredana u polukrug,
- na čelu kolone drugih obilježja, ako su obilježja poredana u kolonu,
- na čelu grupe drugih obilježja, ako su obilježja poredana u grupe,
- na desnoj strani, gledano s prijeda od grba strane države ili međunarodne organizacije koja se ističe u centru, osim u slučajevima zvaničnih posjeta državnih ili međunarodnih organizacija.

Zapadnohercegovački kantonUredi

Zeničko-dobojski kantonUredi

 
Zeničko-dobojskog kantona

Grb Zeničko-dobojskog kantona je u plavom polju zlatna kruna dinastije Kotromanići iznad deset srebrnih šestokrakih zvijezda poredanih u krug.

ReferenceUredi

  1. ^ "Presuda Suda FBiH". Arhivirano s originala, 19. 4. 2008. Pristupljeno 15. 12. 2015.
  2. ^ Službeni glasnik USK - Odluka o proglašenju zakona o grbu i zastavi USK, vladausk.ba Archived 2016-03-05 na Wayback Machine; pristupljeno: 19. 6. 2015.