Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije je visokoškolska ustanova i članica Univerziteta u Sarajevu. Fakultet je osnovan 1977. godine i organizuje studije i i II ciklusa.

Studij

uredi

I ciklus

uredi

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) od kojih su prva tri semestra zajednička za sve smjerove. Nastava je organizovana na dva odsjeka i šest smjerova:

Odsjek: SAOBRAĆAJ

-   Cestovni saobraćaj

-   Željeznički saobraćaj

-   Zrakoplovni saobraćaj

Odsjek: KOMUNIKACIJE

-   Komunikacijske tehnologije

-   Kompjuterske i informacijske tehnologije

-   Poštanske tehnologije

II ciklus

uredi

Drugi ciklus studija koji je organiziran prema principima bolonjskog procesa i traje 4 semesta Studij na ovom ciklusu se odvija ma dva odsjeka i šest smjerovaa identična I ciklusu studija čime je ispunjen uslov o vertikalnoj prohodnosti svih studijskih programa.

Također pogledajte

uredi