Otvori glavni meni

Sura El-Mulk (arapski: الملك; bosanski: Vlast) jest 67. sura islamske knjige Kur'ana. Sadrži 30 ajeta i ubraja se u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki).

الملك
El-Mulk
Vlast
Sura67.pdf
Prva stranica sure El-Mulk
Klasifikacija Mekanska
Red. br. u Kur'anu 67.
Br. ajeta u suri 30

O suriUredi

U hadisu od imama Ahmeda a koji se veže za Ebu-Hurejrea kaže se da je posljednji Poslanik Muhammed rekao: U Kur’anu postoji sura od trideset ajeta koja će biti zagovornik onome ko je uči dok mu se ne oprosti. To je: Uzvišeni je Onaj u čijoj je ruci vlast.[1] Također Et-Tirmizi od Džabira prenosi sljedeće: Allahov Poslanik, s.a.v.s., ne bi zaspao dok ne bi proučio sure El-Mulk i Es-Sedžda.[1] U hadisu od El-Albanija za ovu suru, koja se još naziva i Tebareke se kaže: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: Sura Tebareke je ona koja spriječava kaznu u kaburu.

SadržajUredi

S obzirom da je sura klasificirana kao mekanska, relativno je kratka ali sadržajna jer govori o mnogim stvarima, između ostalih i o stvaranju Zemlje i nebesa, životu i smrti, džehennemu i dr. Tematski se može podijeliti na tri dijela.

U prvom dijelu se govori o uzvišenosti Gospodara, koji je silan i mudar i koji daje smrt i život. Dalje se u suri kroz primjere ukazuje na jednoću Gospodara svjetova. U trećem dijelu se obećava kazna za one koji ne vjeruju u Gospodara, pri čemu se opisuju strahote džehennema. U ovom dijelu sure se u formi pitanja kazuje o nekim stvarima svojstvenim samo gospodaru svjetova kao što su: oživljenje ljudi poslije smrti, kazna koja je ljude stigla u vidu vjetra s kamenjem, potres koji će Zemlju zadesiti na njenom kraju, o pticama, hrani i čulima (poput sluha i vida) kojima je čovjek obdaren itd.

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. ^ a b "Tefsir sure El-Mulk od Ibn-Kesira". ummet.at. Pristupljeno 12. 7. 2018. 

Vanjski linkoviUredi