Dušik-suboksid

Dušik-suboksid ili dušik (I) oksid (N2O) je plin bez boje i mirisa, slatkastog okusa. Ako se udiše kratko izaziva veselo raspoloženje i podražaj na smijeh, te se naziva „gas za smijanje“. U velikoj koncentraciji uzrokuje anesteziju, te se upotrebljava u medicini. Anesteziolozi ga nazivaju dušični oksidul, odnosno azotni oksidul. Dobija se iz zemnog plina i nafte čiji je sastojak. Smatra se bezopasnim. Prihvatljivi dnevni unos nije određen.

Dušik-suboksid
Nitrous-oxide-dimensions-3D-balls.png
Općenito
Hemijski spoj Dušik-suboksid
Druga imena Dušik (I) oksid
Molekularna formula N2O
CAS registarski broj 10024-97-2
Kratki opis bezbojni gas
Osobine1
Molarna masa 44,0128 g/mol
Agregatno stanje gas
Gustoća 1,8 kg/m3 (gas pri STP)
Tačka topljenja -90,86 °C
Tačka ključanja -88,48 °C
Dipolni moment 0,166 D
Rizičnost
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
OX
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

OsobineUredi

Na običnoj temperaturi je vrlo stabilan ali na povišenim temperaturama ima jako oksidaciono djelovanje jer se na temperaturama iznad 400 °C razlaže na kisik i dušik.

UpotrebaUredi

Pored osnovne primjene u medicini, dušik suboksid se koristi i kao potisni gas (propelant) za aerosol pakovanja u prehrambenoj industriji (šlag, sirup, koncentrat kafe) kao i za farmaceutske i kozmetičke preparate. Kao prehrambeni aditiv ima E-broj E943a. Osim toga koristi se i u raspršivačima biljnih ulja (samo za profesionalnu upotrebu) i raspršivačima emulzija na vodenoj osnovi. [1]

ReferenceUredi

Vanjski linkoviUredi