Dial-up pristup je način pristupanja internet mreži gdje korisnik koristi računarski modem i telefonsku liniju za pozivanje internet davatelja usluga u svrhu ostvarivanje modemske veze, koja se preusmjerava na globalnu mrežu, internet. Ovakav način se dosta dugo održao i još uvijek se koristi, no sve se više zamjenjuje Širokopojasnim (broadband) internetom gdje je vrijeme pozivanja minimalno te se ostvaruje direktna i brža veza sa davateljem usluga. Današnje cijene DSL pristupa internetu skoro da odgovaraju dial-up uslugama.

Reference

uredi

Vanjski linkovi

uredi