Dharma: (sanskrt.: ono što drži, obdržava, od dhr: držati, nositi).[1]

Budistički simbol tačka darme

Etimologija uredi

Riječ je nastala iz sanskritskog korjena dhr, koji znači "držati", "održavati". Prvobitno je značila ono što drži univerzum zajedno, podršku materijalnog ili moralnog postojanja. Označava i kosmičku zakonitost u kojoj je, prema učenju o karmi, moralni osnov iskonskiji od materijalnog. Odatle proizilaze značenja: vrlina, ispravnost, istinitost.

Dharma može značiti: učenje, religija, istina, doktrina, ispravnost, vrlina, suština, "atom", pojava, priroda, zakon, pravilo, svojstvo i entitet. Neka od ovih značenja koriste se i u čitavoj indijskoj religiji, dok su druga karakteristična samo za budizam. Također, na indijskim jezicima može označavati nečiju vjeroispovest.

Dharma u hinduizmu uredi

U Vedama se upotrebljava u istom smislu kao rita, odnosno označava kosmički i moralni poredak. U indijskoj filozofiji, dharma je središnji koncept koji objašnjava "uzvišenu istinu" ili krajnju stvarnost svijeta. On može i označavati nečije etičke dužnosti ili vrlinu, odnosno, principe ponašanja koje bi ljudska bića trebalo da sljede kako bi živjeli u skladu sa prirodnim poretkom stvari. Njen osnovni smisao uključuje i kineski tao.

Dharma u budizmu uredi

U budističkim tekstovima se sreću različita značenja termina dharma/dhamma, od kojih su neka: zakon, učenje, pravilo, ispravnost, uzročnost, pojava, čestica (konstitutivni činilac pojavnog svijeta, nalik atomu). Preciznija određenje svih tih značenja posebno je razradio Buddhaghosa (5. vijek), izdvajajući četiri glavna značenja dhamme:

  • učenje,
  • vrlina,
  • kosmički zakon i
  • pojava "lišena istinskog bitka".

Najviše se ističe prvo značenje, pri čemu se podrazumijeva Budina dharma/dhamma, oslobađajući zakon koji je otkrio i objavio Buda. Dharma/dhamma u ontološkom smislu prethodi čak i Gaotama Budi, koji predstavlja njenu manifestaciju. Bude dolaze i odlaze, ali se dharma/dhamma, u svom izvornom obliku, proteže u beskraj. U tom kontekstu ona je u izvjesnom smislu analogna grčkom pojmu logos. Budući da izlažu istinu dharme/dhamme, Budine besjede se skupno označavaju kao dharma/dhamma. Život koji se živi u skladu sa istinom koju je izložio Buda je život prožet dharmom/dhammom.

Čak i vladar svijeta, istinoljubiv i pravedan kralj, ne vlada svojom zemljom sam, već uz sebe ima još jednog vladara. To je Dhamma, zakon pravednosti.

Značenja uzročnost i uzročnik važna su posebno za budističku teoriju o pojavnoj prirodi svijeta. U izvjesnom smislu dharma/dhamma znači pojavu i odgovara grčkom terminu fenomen. Budući da su predmeti čula sintetske tvorevine, a elementi koji ih tvore podložni neprekidnoj meni, i ti se nazivaju elementi dharme/dhamme.

Reference uredi

  1. ^ Kragić, Bruno, ured. (2021). "Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje". Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. ISBN 978-953-268-038-6. Pristupljeno 25. 1. 2023.