Dekstrin (franc. dextrine, od lat. dexter: desni) je žućkasto-zlatni glatki prah. Dekstrin je polisaharid opće formule (C6H10O5)n x H2O. Može se dobiti djelomičnom razgradnjom škroba, međuprodukt hidrolize koji nastane je dekstrin, topljiv u vodi, a potpunom hidrolizom škroba nastaje glukoza, takva hidroliza se odvija uz pomoć kiseline ili enzima. Najčešće se dobija prženjem kukuruznog škroba na temperaturi od oko 120°C više od pola sata. Nalazi se u pivu i prženom brašnu (kora kruha, dječja hrana). Upotrebljava se kao ljepilo (kao smjesa dekstrina i vode), u oblikovanju lijekova u razne oblike (osim glavnog sastojka neke tablete sadrže samo dekstrin, jer pomaže u bržoj i boljoj razgradnji u tijelu), a služi i u proizvodnji i bojenju tekstila. Koristan je i u pirotehnici, jer usporava, ali ujedno i podržava gorenje.

Dekstrin