Bertrandon de la Broquière

Bertrandon de la Broquière (kraj 14. - 15. vijek) francuski (burgundski) putopisac.

Pad Konstantinopolja, 1453., iz Bertrandonovog rukopisa Voyage (Bibliothèque nationale de France MS fr. 9087 (f. 207v), urađen u Lille-u, 1455.)

Bertrandon de la Broquièreje povjerljiva ličnost burgundskog vojvode Filipa Dobrog. Na tajnoj misiji proučavanja stanja i prilika u Turskoj, vraćao se preko Balkana (linijom Carigradskog druma), Pirota i Beograda u Burgundiju 1432-1433. Po nalogu svoga gospodara 1455-1457. opisao je taj svoj put u djelu Putovanje preko mora (Voyage d'outre Terre, pendent le cours des annees 1432 et 1433). Pod gornjim naslovom djelo je štampano 1805.

U ovom spisu izuzetno značajnom narativnom izvoru za opisivanje Osmanskog carstva i historije jugoistočne Evrope, naročito Srbije, nalazi se i podatak da je osmanskom sultanu dolazio brat bosanskog kralja da traži pomoć u njegovom pokušaju da dođe na čelo Bosanskog kraljevstva. Smatra se da je to bio Radivoj Ostojić.

Izvod iz opisa Bertrandon de la BroquièraUredi

Uzima se da je navedeno svjedočanstvo povezano za sina nekadašnjeg kralja Stjepana Ostoje, Radivoja Ostojića:

  • A kad svi ti ljudi dođoše, tj. trojica paša i rumelijski beglerbeg i drugi koje oni zovu gospodarima, rečeni gospodar Veliki Turčin (sultan Murat) pođe iz svoje odaje ... ode dosta brzo do jednog trijema ... A taj trijem je bio određeno mjesto ... svaki koji je obično ulazio u dvor, uđe i zauze svoje mjesto, tj. uz zidove ili duvare oko rečenoga trijema, što se moglo dalje od gospodara. Kad se tako svako skloni, dovedoše jednog vlastelina iz kraljevine Bosene, koji bješe došao Turčinu da mu preda u pokornost tu kraljevinu i posadiše ga u trijemu sa pašama. On je došao da trži pomoć rečenog gospodara protivu kralja Bosne i tvrdio je da ta kraljevina pripada njemu.

Svjedočanstvo o osmanskim upadima u Bosnu i prodaji Bosanaca u roblje:

  • ... Projahah preko jedne vrlo lijepe ravnice koja je između dvije planine i proteže se uz Maricu dužinom, a široka je 40 milja. I naiđoh na svom putu na oko petnaest ljudi koji su bili vezani debelim lancima oko vrata i deset žena, što su skoro bile pohvatane u kraljevini Bosni, prilikom jednog upada koji su izvršili Turci. A vodila su ih dva Turčina na prodaju u Jedrene.

ReferenceUredi

  • Bertrandon de la Brokijer, Putovanje preko mora (Prevod Miodrag Rajičić), Beograd 1950. (reprint Beograd 2002).

Vanjski linkoviUredi