Baterija (čvor)

čvor na Vikimediji

Leibnitz se može odnositi na: