Autonomne oblasti u Rusiji

Ruska federacija se sastoji od 85 administrativnih jedinica od kojih je jedna autonomna oblast i to Jevrejska autonomna oblast.

Autonomous oblast of Russia.png

HistorijaUredi

Autonomne oblasti su se počele pojavljivati unutar Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike a kasnije i SSSR-a nakon Oktobarske revolucije i to na teritorijama gdje većinu čini nerusko stanovništvo.

Prve autonomne oblasti su bile nezavisni subjekti unutar federacije, zajedno s pokrajinama, regijama i republikama da bi se poslije zajedno sa pokrajinama ujedinjavale u veće teritorijalno-administrativne jedinice, krajeve. Daljom reorganizacijom, većina autonomnih oblasti su pretvorene u republike da bi od decembra 1936. ponovo postale nezavisni politički subjekti.

Autonomne oblasti na teritoriji RusijeUredi

Hronološki gledano na teritoriji Ruske Federacije su uspostavljene sljedeće autonomne oblasti:

  • Autonomna njemačka oblast na području Volge (19. oktobra 1918. do 19. decembra 1923. kada je prerasla u Autonomnu Sovjetsku Socijalističku Republiku Povolških Njemaca)