Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99

Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 je nevladino udruženje sa sjedištem u Sarajevu. Ovo udruženje je osnovano 1992. godine. Sesije KRUGA 99 su redovne aktivnosti.

Dosadašnji predsjednici:

Aktualno rukovodstvo Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99:

- Predsjednik: Adil Kulenović.

- Generalni sekretar: Ratko Orozović,

- Potpredsjednici: Ljubomir Berberović, Vladimir Premec, Tarik Kupusović.

- Članovi predsjedništva: Hidajet Repovac, Saliha Oruč-Čustović, Ibrahim Đikić, Suvad Konaković, Lada Sadiković, Strajo Krsmanović

Vanjski linkoviUredi