Akronim (grčki: akros = krajnji, gornji'; ónoma = ime) riječ je koja se koristi da bi se označilo da su neka slova, koja se pišu zajedno, samo početna, prva slova nekih drugih riječi koja, iako sama za sebe ne znače ništa, tako zajedno napisana označavaju neki pojam.

Primjeri: SAD (Sjedinjene Američke Države), AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) i sl.

Također pogledajte uredi