161. slavna olovska brdska brigada

161. slavna olovska brdska brigada je bila vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog i Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Brigada je osnovana 27. maja 1993. godine[1] u Olovu gdje je i bila komanda brigade, pod prvobitnim nazivom 1. brdska brigada Olovo.

161. slavna olovska brdska brigada
1. brdska brigada Olovo
110. slavna brdska brigada
Aktivnaformirana 27. maja 1993.[1]
DržavaRepublika Bosna i Hercegovina
GranaKopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrstapješadija
DioPrvog i Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine
Glavno sjedišteOlovo
Komandanti
Fadil Karičić

HistorijaUredi

Brigada je po osnivanju dobila naziv 1. brdska brigada Olovo. Prvi komandant bio je Fadil Karičić. 14. decembra 1993. godine brigadi je zbog iskazanih zasluga u odbrani Republike Bosne i Hercegovine dodijeljen počasni naziv slavna. Usklađivanjem naziva brigada unutar korpusa, 11. januara 1995. godine brigadi je promijenjen naziv u 110. slavnu brdsku brigadu. Taj naziv brigada će zadržati do 16. novembra 1995, kada je preimenovana u 161. slavnu olovsku brdsku brigadu.

Za vrijeme postojanja operativnih grupa, olovska brigada se nalazila u sastavu OG Visoko, OG-3 Kladanj 2. korpusa i OG-3 Vareš da bi formiranjem divizija bila potčinjena Komandi 16. divizije Armije RBiH koja se nalazila u Varešu.

Značaj brigadeUredi

Obzirom da se tokom rata u Bosni i Hercegovini teritorija Olova nalazila na važnom geografskom položaju, kontrolisanje ovog dijela teritorije bio je imperativ za obje strane u ratu. Naime, preko Olova se prostirala jedina komunikacija koja je povezivala teritoriju na sjeveroistoku države pod kontrolom Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i ostatka teritorije koju je kontrolisala Armija RBiH. S druge strane, ovladavanje ovom teritorijom Vojska RS-a je pokušala probiti tzv. rezervi koridor koji bi se prostirao od Romanije preko Olova i dolinom Krivaje preko Zavidovića spajao sa Dobojem. Ostvarivanjem te zamisli, Drugi korpus Armije RBiH bi se stavio u totalnu blokadu. Upravo iz tih razloga, zona odgovornosti 110. slavne brigade većim dijelom rata je bila zona aktivnih ratnih djejstava i predmetom nekoliko operacija, od kojih je najznačajnija Drina 93 iz januara 1994.

OdlikovanjaUredi

Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima posthumno je odlikovan Senahid Bolić Bolo. Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, odlikovano je 16 pripadnika brigade.

ReferenceUredi

  1. ^ a b "Obilježen 27.maj dan formiranja 1.slavne olovske brdske brigade". radio.olovo.ba. Pristupljeno 10. 4. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)

LiteraturaUredi

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.